Styret i Škoda Klubb Norge

fem styremedlemmer

Etter konstituerende styremøte på Lillehammer 19.11.2016 består styret av følgende personer:

*) Forklaring på hvorfor vi skriver [krøll] istedenfor @ i e-postadresser finner du nederst på denne siden.


NB! Alle henvendelser angående medlemskap bes rettet til vår nestleder på e-post nestleder[krøll]skodaklubbnorge.org.

Hvis du har meldt deg inn som betalende medlem og ikke har mottatt innbetalingsgiro eller noen annen respons fra klubben, vennligst kontakt nestlederen.


Škoda Klubb Norge blir sponset av Bong Konvolutter og Bergen Grafisk AS med diverse trykksaker og rekvisita som vi trenger.
Hjertelig takk til seniorkonsulent Frank Johnsen for dette!

* Bergen Grafisk *
www.bergengrafisk.no.


Aktivitets-logg:

Mer informasjon fra styret tilføyes her etterhvert.


Rabattavtaler (kun for betalende medlemmer):

Vi arbeider stadig med å skaffe flere slike avtaler.