Lokale møter i Drammen

Møtene holdes normalt på 'Marché' veikro på Kjellstad (E18 i Lier) hver sjette tirsdag kl. 1900.

Møteplan for 2017:
   3. januar (uke 1)
   14. februar (uke 7)
   28. mars (uke 13) - også årsmøte (kl. 1800)
   9. mai (uke 19)
   20. juni (uke 25)
   1. august (uke 31)
   12. september (uke 37)
   24. oktober (uke 43)
   5. desember (uke 49)

Eventuelle endringer i sted og dato vil bli kunngjort her og på Facebook-sidene til Skoda Klubb Norge og/eller Skoda Veteran Forum.