Møteplaner

Lokale møter i Drammensområdet

Møtene holdes normalt på Marché veikro på Kjellstad (E18 i Lier, retning Oslo) hver sjette tirsdag kl. 1900 - 2100.

Møteplan for 2018:
   5. desember 2017 (uke 49)
   16. januar 2018 (uke 3)
   27. februar (uke 9)
   10. april (uke 15)
   22. mai (uke 21)
   3. juli (uke 27)
   14. august (uke 33)
   25. september (uke 39)
   6. november (uke 45)
   18. desember (uke 51)

Lokale møter i Trondheimsområdet

Møtene holdes normalt på Sandmoen Kro på Heimdal hver sjette onsdag kl. 1900 - 2100.

Møteplan for 2018:
   13. desember 2017 (uke 50)
   24. januar 2018 (uke 4)
   7. mars (uke 10)
   18. april (uke 16)
   30. mai (uke 22)
   11. juli (uke 28)
   22. august (uke 34)
   3. oktober (uke 40)
   14. november (uke 46)
   12. desember (uke 50)? - dato er ikke endelig bestemt.

Eventuelle endringer i sted, dato og klokkeslett vil bli kunngjort her, og også på Facebook-sidene til Skoda Klubb Norge og/eller Skoda Veteran Forum.